Home / ในวงเล่า / ข้อเท็จจริงจากจาร์กาต้าที่ SMEs ไทยควรรู้

ข้อเท็จจริงจากจาร์กาต้าที่ SMEs ไทยควรรู้

เมื่อตอนที่แล้ว ผมจบด้วยการที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ใส่งบประมาณด้านการก่อสร้างมากมาย แต่ดูเหมือนว่าโครงการก่อสร้างก็ยังไม่คืบหน้ามากนัก ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวา หรือที่เรียกว่า “Sunda Strait” ที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากยังไม่คืบหน้าเลยทั้งๆ ที่มีโครงการมาหลายปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีการวางแผนจะสร้างสนามบินอีก 15 สนามบิน และสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม เพราะสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าของอินโดนีเซียมีเพียงร้อยละ 70 เท่านั้น นอกจากนี้อินโดนีเซียยังอยู่ในเขตแนวภูเขาไฟ (Ring of Fire) ตามสถิติมีโอกาสเกิดปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายในประเทศบ่อยมาก ก็เป็นอีกปัญหาที่สร้างความปวดหัวในกับการทำธุรกิจอย่างมากในขณะนี้ ที่เห็นชัดเจนคือการสร้างมาตรการต่างๆ เพื่อกีดกันและปกป้องธุรกิจในประเทศ ภรรยาของประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นผู้ผลักดัน SMEs ของตนเองอย่างมากถึงกับมีการสร้างตึกกลางกรุงจาการ์ต้าเพื่อให้สินค้า SMEs เข้าไปขาย อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการสร้างมาตราการที่มิใช่ภาษีมากที่สุดในอาเซียน การออกกฎเกณฑ์รัฐบาลอินโดนีเซียสามารถออกได้ทุกวัน ออกวันนี้พรุ่งนี้สามารถออกกฎใหม่มาทับกฎเกณฑ์ที่ออกมาได้เลย ที่เห็นจะสร้างความเสียหายต่อการส่งออกสินค้าผัก และผลไม้ไทย คือการให้สินค้าไทยสามารถส่งไปยังท่าเรือเพียง 4 ท่าเรือ จากเดิมที่สามารถส่งไปใน 8 ท่าเรือ ท่าเรือดังกล่าวอยู่ไกลจากจาการ์ต้ามาก ส่งผลทำให้ผักและผลไม้ไทยเน่าเสียง่ายขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนในการขนส่งและต้นทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 10-20 เปอร์เซ็นต์ นี่ยังไม่รวมกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาดของอาหารที่นำเข้าในอินโดนีเซีย ประเด็นนี้สหรัฐฯ ออกข่าวว่าจะฟ้อง WTO ต้องตามดูต่อครับว่าผลจะเป็นอย่างไร

ต้นทุนการทำธุรกิจ เมื่อก่อนผมคิดว่าประเทศอินโดนีเซียมีจุดเด่นของการเป็นประเทศที่มีต้นทุนในการทำธุรกิจต่ำ ต้องมาแยกเป็นรายประเภทของต้นทุนครับ อย่างค่าจ้างรายวันปัจจุบันในจาการ์ต้าเท่ากับประเทศไทยที่ 300 บาทต่อวัน (2,200,000 รูเปียต่อเดือน) เพิ่มขึ้นจาก 1,500,000 รูเปีนต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น 46 เปอร์เซ็นต์ และปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีกลางปี 2014 ค่าเช่าสำนักงานกลางกรุงจาการ์ต้ายังถูกกว่าเมืองไทยอยู่ที่ 1,200 บาทต่อตารางเมตร แต่ที่สีลมหรือแถวสาธรน่าจะเกินหลักแสนต่อตารางเมตร ราคาน้ำมันในอุตสาหกรรมไม่ต่างจากบ้านเรา เงินเดือนปริญญาตรีอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน ของเราต้อง 15,000 บาทต่อเดือน ขอจบแบบง่วนๆ ครับ เพราะเนื้อที่โควต้าบทความผมหมดอีกแล้วครับ ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันครับ

About ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ (AEC) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Leave a Reply

Scroll To Top