Home / ในวงเล่า / AEC จังหวัด

AEC จังหวัด

สวัสดีครับผู้อ่าน Begins Magazine ทุกท่าน เมื่อเดือนที่แล้วผมได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักว่า “ทำไมเราต้องรู้จักอาเซียน” ผมกะว่าจะเขียนเรื่องนี้ต่ออีกสักหน่อยหนึ่งในฉบับนี้ แต่ผมต้องเปลี่ยนใจ เพราะมีเรื่องที่อยากให้ท่านได้ทราบในเรื่องที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เป็นอย่างนี้ครับ ขณะที่ผมเขียนต้นฉบับนี้ ผมอยู่ที่โรงแรม KP Grand จังหวัดจันทบุรี ผมไปบรรยายให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาบุคคลากรของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการดำเนินงานของศูนย์ AEC จังหวัด”  โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 ที่จังหวัดจันทบุรี งานครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 งานทั้งหมดมีการจัดสัมมนาทั้งหมดจำนวน 4 ครั้งกระจายจัดสัมมนาทั่วประเทศไทย สำหรับครั้งที่ 1 จัดที่โรงแรม ริชมอน งามวงศ์วาน ส่วนที่เหลือจัดที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อศูนย์ฯ ของผมจัดงานทั้งทีวิทยากรที่บรรยายของต้องเป็นผม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และอาจารย์ของศูนย์ฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการขับเคลื่อนให้เกิด AEC ในระดับจังหวัด ผมคิดว่าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจ AEC มากกว่าคนในต่างจังหวัด การที่กรมเจรจาฯ ดำเนินการในเรื่องนี้ผมเห็นว่ามาถูกทางแล้วครับ คนในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร นักธุรกิจ และผู้ประกอบการระดับ SMEs ในต่างจังหวัดกำลังรอหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเข้ามาขับเคลื่อนทำให้เค้าเห็นประโยชน์ โอกาส ช่องทางจากการมี AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาช่องทางการทำตลาดในอาเซียน

งานชิ้นแรกที่ต้องทำภายใต้โครงการนี้ก็คือ ต้องให้เกิดองค์ความรู้ของ AEC ในตัวของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ในระดับจังหวัดก่อน ซึ่งต่อไปท่านเหล่านี้ก็ต้องกลับไปในจังหวัดของตนเองเพื่อประสานกับทุกภาคส่วนของจังหวัดทั้งหน่วยงานราชการด้วยกัน และที่ขาดไม่ได้ก็คือภาคเอกชน ภาคเกษตรกรรม ผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์ OTOP รวมไปถึงสมาคมต่างๆ ในระดับจังหวัด ต้องทำงานร่วมกันอย่างมาก อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นัก แต่ผมคิดว่ามีความจำเป็นต้องทำ นักธุรกิจในจังหวัด “เหงามากเมื่อพูดถึง AECในจังหวัด” เพราะเค้ายังไม่เห็นช่องทาง งานลำดับต่อไปก็คือ ในแต่ละจังหวัดต้องบอกให้ได้ว่าภาคการผลิต และภาคธุรกิจจะมีโอกาสในการแสวงหาประโยชน์และความร่วมมือในอาเซียนได้อย่างไร ธรุกิจต้องปรับตัวอย่างไร สิ่งสำคัญอีกอย่างที่จังหวัดขาดไม่ได้ก็คือ ข้อมูลของจังหวัดเพื่อทราบถึงสถานะของจังหวัดว่าสินค้าของเราอยู่ในตำแหน่งใดในอาเซียน จุดอ่อน จุดแข็งของภาคการผลิตในจังหวัดของตนเองอย่างไร ที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ในยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ AEC ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวด้านการผลิต แนวทางในการแข่งขัน หรือถ้าเป็นจังหวัดชายแดนก็ควรมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมใน SMEs ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ผมและทีมงานเอาใจช่วยให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จครับ

About ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ (AEC) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Comments are closed.

Scroll To Top