Home / ในวงเล่า

Category Archives: ในวงเล่า

Feed Subscription

เรื่องเล่ามันส์ๆ ดีๆ ที่มีสาระ

ข้อเท็จจริงจากจาร์กาต้าที่ SMEs ไทยควรรู้

ข้อเท็จจริงจากจาร์กาต้าที่ SMEs ไทยควรรู้

เมื่อตอนที่แล้ว ผมจบด้วยการที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ใส่งบประมาณด้านการก่อสร้างมากมาย แต่ดูเหมือนว่าโครงการก่อสร้างก็ยังไม่คืบหน้ามากนัก ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวา

Read More »

เอาสินค้าอาหารไปขายพม่ากันเถอะ

เอาสินค้าอาหารไปขายพม่ากันเถอะ

ช่วงเวลาที่ผมไปบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ AEC ในหลากหลายมิติที่ต่างจังหวัด หลังผมบรรยายเสร็จผู้ร่วมฟังจะเข้ามาถามเสมอว่า “อาจารย์ครับจะเข้าไปทำธุรกิจที่พม่าได้อย่างไร? และต้องทำอย่างไร?”

Read More »

AEC กว่าจะถึงฝั่ง

AEC กว่าจะถึงฝั่ง

จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ในเดือน มกราคม 2550 ที่เซบู ประเทศ ฟิลิปปินส์ ผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ปี 2563 มาเป็นภายในปี 2558 ทั้งเป็นเพราะภูมิทัศน์ของโลกในทุกมิติ ไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยหวังว่าการรวมตัวที่แน่นแฟ้นของภูมิภาคนี้จะทำให้อำนาจการต่อรองของอาเซียนสูงในทุกเวที

Read More »

หันมองอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียหลัง AEC

หันมองอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียหลัง AEC

เมื่อวันที่ 3 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ผมได้เดินทางไปประเทศมาเลเซีย เพื่อไปทำวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบของมาเลเซียตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาว่าหลังจาก AEC หรือหลังปี 2558 แล้วอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียจะเป็นอย่างไรและพัฒนาไปในทิศทางใด

Read More »

ต้องรู้มากกว่ากฎหมายการลงทุนของพม่า

ต้องรู้มากกว่ากฎหมายการลงทุนของพม่า

บทความฉบับที่แล้วของผมได้นำเสนอกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่าปี 2555 ซึ่งเป็นกฎหมายที่นักธุรกิจต่างชาติรอคอยมานาน นักธุรกิจหรือนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในพม่า การรู้กฎหมายฉบับดังกล่าวถือว่ายังไม่เพียงพอในทำธุรกิจในพม่านะครับ เพราะกฎหมายฉบับนี้ ไม่ใช่ “คัมภีร์” ที่จะนำพาให้นักลงทุนต่างชาติประสบความสำเร็จได้

Read More »

IMT-GT กับ AEC

IMT-GT กับ AEC

ผู้อ่านหลายท่านอาจจะสงสัยว่า IMT-GT ไปเกี่ยวอะไรกับ AEC ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า เมื่อปี 2536 ผู้นำสามประเทศของอาเซียนคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ได้เห็นชอบที่จะร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย

Read More »

AEC จังหวัด

AEC จังหวัด

สวัสดีครับผู้อ่าน Begins Magazine ทุกท่าน เมื่อเดือนที่แล้วผมได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักว่า “ทำไมเราต้องรู้จักอาเซียน” ผมกะว่าจะเขียนเรื่องนี้ต่ออีกสักหน่อยหนึ่งในฉบับนี้ แต่ผมต้องเปลี่ยนใจ เพราะมีเรื่องที่อยากให้ท่านได้ทราบในเรื่องที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

Read More »
Scroll To Top