Home / Tag Archives: อาเซียน

Tag Archives: อาเซียน

Feed Subscription

AEC กว่าจะถึงฝั่ง

AEC กว่าจะถึงฝั่ง

จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ในเดือน มกราคม 2550 ที่เซบู ประเทศ ฟิลิปปินส์ ผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ปี 2563 มาเป็นภายในปี 2558 ทั้งเป็นเพราะภูมิทัศน์ของโลกในทุกมิติ ไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยหวังว่าการรวมตัวที่แน่นแฟ้นของภูมิภาคนี้จะทำให้อำนาจการต่อรองของอาเซียนสูงในทุกเวที

Read More »

IMT-GT กับ AEC

IMT-GT กับ AEC

ผู้อ่านหลายท่านอาจจะสงสัยว่า IMT-GT ไปเกี่ยวอะไรกับ AEC ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า เมื่อปี 2536 ผู้นำสามประเทศของอาเซียนคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ได้เห็นชอบที่จะร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย

Read More »
Scroll To Top